วัตถุดิบ กุ้งนึ่งมะนาว  1. กุ้งเเชบ๊วยขนาดใหญ่ 8 ตัว …

Read More