วัตถุดิบ กล้วยทอดเนย -กล้วยน้ำว้าดิบ 1 หวี -น้ำตาลทรา…

Read More