Anti-Aging เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ การทำงาน การออกกำลังกาย และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจลึกลงไปถึงระดับเซลล์ เพื่อนำมาประเมินและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพราะร่างกายเรามีการปรับเปลี่ยนและเสื่อมไปตามวัย การชะลออายุ หรือชะลอความแก่ คือการปรับสมดุลของระบบต่างๆ และชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายของเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับสมดุลฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปตามวัย หรือการตรวจระดับวิตามิน เพราะในการตรวจเฉพาะทางของ Anti-Aging จะมีการวิเคราะห์ผลแลปอย่างละเอียดกว่าการตรวจร่างกายปกติ เพื่อนำมาวิเคราะห์และมีการเสริมวิตามินที่ขาดให้แบบเฉพาะบุคคล เพราะเมื่อเซลล์เปี่ยมไปด้วยสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ ก็จะทำงานได้ดีที่สุด และส่งผลให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย
ด้วยจุดเด่นข้างต้นนี้ กระแสของ Anti-Aging and Regenerative medicine จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยในสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาด้าน Anti-Aging and Regenerative medicine อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้นำของศาสตร์การแพทย์ด้านนี้
เพราะ Regenerative Medicine คือ การยกระดับศาสตร์แห่งการมีสุขภาพดีขึ้นไปอีกขั้น คืนความสดชื่น และความแข็งแรงให้กับทุกคน ในการดูแลจึงต้องอาศัยการรวบรวมผู้มีความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยีปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อหาวิถีทางที่เหมาะสมในการทำให้อายุยืนอย่างมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าการป้องกันคือกุญแจสำคัญสู่การมีอายุยืนยาวและสุขภาพที่ดี

anti-aging