ไข่ดาวน้ำ ที่สมบูรณ์คือไข่ขาวต้องสุกและไข่แดงต้องเยิ้มไหลเป็นลาวา นอกจากนี้ยังสามารถทำด้วยหม้อหรือกระทะทั่วไปได้ด้วย โดยใส่น้ำลงในหม้อรอจนเดือด ตอกไข่ใส่ลงไปและต้องคอยตะล่อมเพื่อให้ไข่ขาวเกาะตัวกับไข่แดงและคนไปในทิศทางเดียวกันค่ะ อ่านต่อ