เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ สูตรนี้ไส้เบอร์เกอร์ใส่แต่เนื้อไก่ล้วน ๆ หมักกับผงหมักไก่สไปซี่และเครื่องปรุงอื่น ๆ เสร็จแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟจนสุก แค่นี้ก็เรียบร้อย อ่านต่อ