หาก ฟิล์มมีปัญหา ควรทำอย่างไร?
หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสง หากลูกค้ารู้สึกว่าฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้งมานั้นมีปัญหา หรือ สงสัยว่าทำไมฟิล์มที่ติดตั้งมานั้น ถึงเป็นเช่นนี้
ขอแนะนำแนวทางปฎิบัติเมื่อฟิล์มมีปัญหา ให้ปฎิบัติดังนี้

1. ติดต่อกลับไปยังร้านตัวแทนที่ติดตั้งเพื่อแจ้งอาการที่ลูกค้าเจอ พร้อมนัดวันที่จะนำรถเข้าไปตรวจสอบ
2. ในวันที่นำรถเข้าไปตรวจให้นำใบรับประกันฟิล์มกรองแสงเข้าไปด้วย เพื่อรักษาสิทธิการรับประกันคุณภาพฟิล์ม
3. หากทางร้านตัวแทนตรวจสอบแล้ว พบว่ามีปัญหาที่ฟิล์มกรองแสง อาทิเช่น ฟิล์มพอง ฟิล์มร่อน ฟิล์มเป็นด่าง ทางร้านจะเปลี่ยนฟิล์มให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน 3 ปีแรกของการรับประกัน
แต่หลังจาก 3 ปี ลูกค้าจะต้องเสียค่าแรงช่างในการติดตั้งใหม่
4.กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของช่าง จะไม่อยู่ในเงื่อนไขในการรับประกัน

ยกเว้น หากรู้สึกว่าหลังการติดตั้งฟิล์มแล้วกระจกมัว มีเม็ดคล้ายฟองอากาศ ซึ่งอาการนี้เป็นอาการปกติหลังการติดตั้ง จะหายไปเองภายใน 1-4 สัปดาห์ ให้ลูกค้าพยายามจอดรถตากแดดบ่อย ๆ อาการนี้ก็จะหายไปไว
แต่หากหลังจาก 4 สัปดาห์แล้ว อาการดังกล่าวยังไม่หาย ให้ปฎิบัติตามแนวทางด้านบนครับ ฟิล์มติดรถยนต์