การจัดฟันแบบใส (Invisalign)
การจัดฟันแบบใสInvisalign เป็นระบบจัดฟันแบบดิจิทัลที่ทันสมัย Invisalign จะค่อย ๆ เคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง คาดการณ์ผลลัพธ์ของการจัดฟันได้ ทันตแพทย์จะวางแผนการเคลื่อนฟันด้วยซอฟต์แวร์ ที่สามารถจำลองการเคลื่อนตัวของฟันได้แม้ขยับเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องรอจนจัดฟันเสร็จ ก็ทราบผลลัพธ์ได้ เป็นการจำลองภาพ 3 มิติ ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะเฉพาะแต่ละคน มีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจะคำนวณหาแรงที่เหมาะสมสำหรับทุกการเคลื่อนที่ของฟัน โดยใช้ซอฟต์แวร์ และการวางแผนโดยทันตแพทย์ ฟันทุกซี่จะเคลื่อนตัวตามแผน ที่วางไว้และในเวลาที่เหมาะสม

การใส่อุปกรณ์จัดฟันแบบใส
อุปกรณ์จัดฟันแบบใส จะต้องสวมอุปกรณ์จัดฟันแต่ละชุดประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับคำสั่งของทันตแพทย์ อาจมีการนัดทุก 6-8 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการจัดฟัน และตอนสวมอุปกรณ์จัดฟันชุดใหม่ จะรู้สึกว่ามีแรงกดมากเป็นพิเศษหรือเจ็บในช่วงสองสามวันแรก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และต้องใส่อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign 20-22 ชั่วโมงต่อวันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อุปกรณ์จัดฟันแบบใสของเด็ก จะมีตัวตรวจสอบสีน้ำเงินสำหรับตรวจดูระยะเวลาการใส่อุปกรณ์จัดฟัน จึงตรวจสอบได้ว่ามีการสวมอุปกรณ์จัดฟันนานเพียงพอหรือเปล่า

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Invisalign
การดูแลและทำความสะอาดฟันทำได้ง่าย แปรงฟันและขัดฟันได้ตามปกติ
อุปกรณ์จัดฟันแบใส สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
แทบจะมองไม่เห็น อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign
ถอดออกได้ เพราะทำจาก SmartTrack® ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ต่อการถอดและใส่เป็นอย่างมาก จนสามารถใช้ชีวติดได้เหมือนปกติ
ระหว่างการรักษาจะเห็นภาพทุกขั้นตอนของการรักษา อ่านเพิ่มเติม